logo1b
STRONA GŁÓWNA JAK POZNALIŚMY BOGA ROZWAŻANIA CODZIENNOŚĆ RECENZJE LINKI
PYTANIA
Jako chrześcijanie pragniemy, aby nasze postępowania podobało się Bogu.
Zadawaliśmy ( i nam zadawano ) wiele pytań - na większośc z nich już znamy odpowiedź.
Mogą one Wam być pomocne w życiu codziennym.
liniasowa

   1.  Dlaczego Bóg nie wysłuchuje moich modlitw? ---> 
   2.  Czy chrześcijanin może mieć w sobie demona?  ---> 
   3.  Harry Potter - rozrywka czy przekleństwo?   ---> 
   4.  Czy teoria ewolucji jest zgodna z Biblią?   ---> 
   5.  Chrześcijanie twierdzą, że Jezus został ukrzyżowany a Świadkowie Jehowy, że upalowany
      - co na ten temat mówi Biblia?    ---> 
   6.  Dlaczego uważam, że Jezus jest Bogiem?    ---> 
   7.  Jak namalować chrześcijańskie napisy na koszulkach? --->
   8.  Okultyzm - dlaczego jest niebezpieczny i kto może pomóc? ( pdf ) --->
   9.  Dlaczego nie rozumiem wszystkiego z Biblii?   ---> 
   10. Czy Bóg podał w Biblii, jaki jest wiek Ziemi?  ---> 
   
 
1. Dlaczego Bóg nie wysłuchuje moich modlitw?
Najpierw zadaj sobie pytania:
* czy modlisz się faktycznie do Boga? Jeden jest Bóg w trzech Osobach: Ojciec, Syn - Jezus Chrystus i Duch Święty. Jest On Stwórcą Nieba i Ziemi. Nie ma innego Boga. W Biblii mamy przykłady lub polecenia modlitw: - do Boga Ojca w imieniu Jezusa ( podstawowa, np. J.14,13, Ef.5,20) - ogólnie do Boga ( np. Psalm 119, 2 Kor. 13,7 ), - bezpośrednio do Boga Ojca ( np. Ojcze Nasz), - bezpośrednio do Pana Jezusa ( wyjątkowo, np. św. Szczepana w Dz.7,59) Nadmieniam, że w Biblii nie ma przykładu modlitwy do Ducha Świętego. Wszelka modlitwa do zmarłych ( np. Maryi), obrazów czy innych rzeczy lub czynienie z nich pośredników jest grzechem ( łamiesz 2 przykazanie). Modlić się możesz na każdym miejscu ( nie tylko w kościele ), gdyż Bóg słyszy cię, gdziekolwiek jesteś. * czy modlisz się właściwie? Podstawą właściwej modlitwy jest wiara, że Bóg istnieje i ma moc spełnić każdą twoją prośbę. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej i błahej. Zgodnie z Biblią módl się aż do skutku. WAŻNE: Przed modlitwą wyznaj Bogu swoje grzechy i proś Go o wybaczenie, gdyż ( J.9,31): "Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje." Gdy nie potrafisz określić swojego problemu, to mimo wszystko zwróć się do Niego w modlitwie. Bóg zna twoje myśli i wie, czego potrzebujesz. Bóg może odpowiedzieć na twoją modlitwę natychmiast lub po pewnym czasie. Zdarza się, że nie widzisz efektów modlitwy - wtedy masz prawo prosić Boga o odpowiedź, dlaczego tak się dzieje, a On udzieli ci odpowiedzi we właściwym czasie. Tak prosił np. św. Paweł (2Kor.12,8). Szczegółowe informacje na temat modlitwy odnajdziesz w Biblii.

2. Czy chrześcijanin może mieć w sobie demona?
Oczywiście nie.
Prawdziwy chrześcijanin nie może być opętany (mieć demona w sobie).
To jest niemożliwe. Jeśli chcesz znać szczegółową odpowiedź na to pytanie,
kliknij strzałkę     --->

3. Harry Potter - rozrywka czy przekleństwo?
Książki i filmy o Harrym Potterze zawierają mnóstwo demonicznych obrzydliwości
i na pewno zwróciły twoją uwagę na czarowanie, wróżby, czarną i białą magię.
Traktujesz to jako fantazję, rozrywkę lub bierzesz na poważnie
ale uważaj - nie jest to dla ciebie obojętne.
Bez względu na to, jaki masz z tym kontakt narażasz się na działanie samego szatana!
To on w atrakcyjny sposób stara się wciągnąć ludzi w te złe praktyki.
Czy nie jest ekscytujące i kuszące, umieć wróżyć lub czarami wpływać na bieg wydarzeń
( np. zsyłać nieszczęścia na swoich wrogów ) ? Przecież, gdyby diabeł objawił ci
się wprost w postaci czystego zła to spowodował by twój strach i trzymanie się
od niego z daleka.
Wierzysz w to czy nie, ale jeśli czytasz książki o Harrym Potterze, oglądasz film
lub w inny sposób masz kontakt z czarami, wróżbami, magią, wywoływaniem duchów itp.,
to otwierasz się na działanie demonów.
Prędzej czy później możesz przez to mieć koszmary nocne, lęki, depresje,
kłopoty rodzinne w pracy czy szkole a nawet choroby. No i oczywiście narażasz się
na gniew Boga !
Bóg zabronił tego rodzaju praktyk w swoim Słowie:

" Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją
 córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej,
 ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych
 gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni..." ( VMojż.18,10-12 )

Każda taka praktyka to grzech, który powoduje negatywne konsekwencje w relacjach
z Bogiem i ludźmi, bez względu na to, czy jesteś wierzącym, czy ateistą.
Wyjściem z sytuacji jest zaprzestanie kontaktu ze złymi praktykami i przeproszenie
Pana Boga za swój grzech.
Pamiętaj, że Bóg cię kocha i nie chce twojej zguby.
Bóg przebaczy ci każdy grzech, jeśli szczerze go wyznasz i żałujesz popełnionego zła.
	Możesz to zrobić modląc się, swoją lub poniższą modlitwą:
" Drogi Ojcze w Niebie, dziękuję, że mnie kochasz. Przepraszam Cię za czytanie
 złych książek, oglądanie złego filmu, czarowanie, wróżenie, i inne ( wymień
 dokładnie jakie ) grzechy. Uważam, że to było złe i proszę Cię, Boże, o wybaczenie.
 Oddal ode mnie wszelkie zło spowodowane moim grzechem.
 Proszę cię o to w imieniu Jezusa. Amen."
Jeśli jeszcze nie wierzysz w Boga, to zwróć się do Niego z prośbą aby dał ci się
poznać - pamiętając, że nie ma innego Boga jak tylko Bóg w Osobie Ojca, Syna
i Ducha Świętego. Pamiętaj, że nie każda droga wiary jest właściwa - jedyną drogą,
prawdą i życiem jest JEZUS CHRYSTUS, bo tylko On za twoje winy został zabity na krzyżu,
ale zmartwychwstał! JEZUS jest jedynym właściwym wyborem.

4. Czy teoria ewolucji jest zgodna z Biblią?
Na pewno nie. Teoria ta jest przeciwna Biblii.
Dlaczego? Odpowiem na to ( w uproszczeniu ) kilkoma porównaniami:

Ewolucjoniści twierdzą, że Wszechświat powstał samoistnie i przypadkowo
np. w wyniku wielkiego wybuchu ( nie wiedzą, skąd się wzięła materia
i kto spowodował ten wybuch ).
Biblia podaje, że to Bóg stworzył Wszechświat i opisuje, jak to się stało
( Księga Rodzaju).

Ewolucjoniści twierdzą, że człowiek i małpa mieli wspólnego przodka,
że człowiek też jest zwierzęciem.
Biblia podaje, że Bóg stworzył odrębnie zwierzęta ( 1M.1,20-25), a odrębnie
człowieka na swoje podobieństwo ( 1M.1,26-27). Nie było żadnego wspólnego
przodka i człowiek nie jest zwierzęciem . Jesteśmy stworzeni na obraz Boga.

Ewolucjoniści twierdzą, że wyższe gatunki zwierząt powstały w wyniku
przekształcania się niższych ( czyli np. z ameby w wyniku ewolucji powstała małpa ).
Biblia podaje, że nic takiego nie miało miejsca.
Bóg stworzył od razu różne gatunki zwierząt w normalnej postaci ( wersety jw. ).

Zachęcam do zapoznania się z filmem obnażającym fałsz teorii ewolucji --->linki

5. Chrześcijanie twierdzą, że Jezus został ukrzyżowany a Świadkowie Jehowy, że upalowany
  - co na ten temat mówi Biblia?
W Biblii jest jednoznacznie napisane, ze Jezus został ukrzyżowany
() np. Mat.27,35, J.19,16 ).
Potwierdzają to też inne źródła historyczne ( np. Flawiusz " Dawne dzieje Izraela" ).
Świadkowie Jehowy zaprzeczają, że Jezus jest Bogiem i starają się poniżyć symbol
chrześcijaństwa oraz zwycięstwa Jezusa nad szatanem, jakim jest krzyż - dlatego
słowo określane w Biblii jako krzyż tłumaczą jako pal.
Świadkowie Jehowy nie potrafią jednak wyjaśnić bardzo ważnego fragmentu Biblii,
który też potwierdza, że Jezus został ukrzyżowany.
Przeczytaj sobie J.20,25, wypowiedź św.Tomasza:

"Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł:
Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ,
i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę."

Świadkowie J. rysują w swoich publikacjach Jezusa na palu z rękami przybitymi tylko
jednym gwoździem.
Z powyższego fragmentu Biblii wynika jednak, że Jezus miał RĘCE przybite GWOŹDZIAMI,
a nie gwoździem. Były więc użyte dwa gwoździe do przybicia rąk Jezusa, a nie jeden.
Dlaczego Świadkowie J. pomijają ten fragment?
Bo musieliby przyznać, że Jezus został ukrzyżowany. Przecież jeśli były dwa gwoździe,
to ręce musiały być rozłożone, czyli rozkrzyżowane - tylko wtedy potrzebne są dwa
gwoździe do przybicia rąk. Inaczej tego wyjaśnić się nie da.
Z powyższego wynika więc, że Jezus został ukrzyżowany, a Świadkowie Jehowy kłamią.6. Dlaczego uważam, że Jezus jest Bogiem?
Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w kilku słowach, gdyż w Biblii jest
mnóstwo słów mówiących (bezpośrednio lub pośrednio), że Jezus jest Bogiem.

1. Bóg jest Jeden w trzech Osobach czyli Ojciec, Syn i Duch Święty.
Wskazuje na to wiele fragmentów ale szczególnie:

Mat. 28,19	 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je
         w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

- chrzcimy tylko w Imię Boga - jest tu wymieniony Bóg Ojciec, Syn, czyli
 Jezus Chrystus i Duch Święty ( zwany też Duchem Bożym lub Duchem Jezusa)


2. O tym, że Bóg Ojciec ma Syna, jest napisane już w Starym Testamencie:
Przyp. Sal. 30,4 Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr
         w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem?
         Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię?
         Jakie jest imię jego syna? Czy wiesz?

- jest napisane, że Bóg ma tylko jednego Syna, a nie synów (i nie chodzi tu
 o nazwę narodu wybranego, ale o konkretnie o osobę Boga ( tekst dotyczy
 stwarzania świata )


3. Jezus został zrodzony z Boga i Bóg nazywa Jezusa swoim Synem ( o nikim innym
  nie jest powiedziane że Bóg Ojciec go zrodził :
  
Psalmów 2,7	 Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś,
         Dziś cię zrodziłem.
         
Dz. 13,33	 wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa,
         jak to napisano w psalmie drugim: Synem moim jesteś,
         Dzisiaj cię zrodziłem.
         
Hebr. 5,5	 Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana,
         lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział:
         Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem ciebie;

- Bóg może zrodzić tylko Boga, tak jak człowiek rodzi tylko człowieka 4. Bóg Ojciec nazwał Jezusa Bogiem:

Psalm 45,7	 Tron twój, o Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym
         jest berło królestwa twego.
Psalm 45,8	 Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia;
         Dlatego pomazał cię Bóg... twój Bóg olejkiem wesela jak żadnego
         towarzysza twego.

Hebr. 1,8	 lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków,
         Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.
Hebr. 1,9	 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość:
         Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak
         żadnego z towarzyszy twoich.


5. Jezus powiedział, że czyni wszystko co Bóg Ojciec ( to może tylko Bóg ): 

Jana 5,19	 Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę,
         powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to,
         co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni,
         to samo i Syn czyni.


6. Jezus użył tytułu, który używa tylko Bóg, czyli " Alfa i Omega": 

- Bóg o sobie (dot. Ojca i Syna, bo Bóg jest jeden):
Izajasza 44,6	 Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów:
         Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.
         
Izajasza 48,12	 Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem!
         Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni.
Izajasza 48,17	 Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski

Apokalipsa 1,8	 Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg,
         Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

- Pan Jezus o sobie: 
Apokalipsa 1,17	 Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły.
         On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł:
         Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni,

Apokalipsa 21,6	 I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega,
         początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
         
Apokalipsa 22,13 Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek
         i koniec.


7. Tomasz stojąc prze Jezusem, nazwał Go Bogiem , a Jezus nie zaprzeczył:

Jana 20,28	 Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

- jeśli to by nie była prawda, to Jezus zganiłby Tomasza, bo to by było
 bluźnierstwo.
 Niektórzy twierdzą, ze Tomasz stojąc przed Jezusem pokazał na Jezusa mówiąc:
 Pan mój i wskazując do góry powiedział: Bóg mój. Kto tak twierdzi, to musi
 być albo zaślepiony przez szatana, albo niespełna rozumu.
 Innej możliwości nie ma.8. Jezus i Ojciec stanowią jedność, jako Bóg. 

Jana 14,8 Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.
Jana 14,9 Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie,
      Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?8. Jan nazywa Jezusa Bogiem: 

1Jana 5,10	 Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie.
         Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył
         świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim.

J.1,1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
1,2  Ono było na początku u Boga.
...
1,14  A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego,
    chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.


9. Zbawiona jest tylko ta osoba, która wierzy w Jezusa, czyli we wszystko
  co jest o Nim napisane w Biblii, a przede wszystkim, że jest Bogiem.
  Nie możemy wierzyć w człowieka albo jakieś stworzenie duchowe - mamy
  wierzyć tylko w Boga, bo wierzenie w cokolwiek lub kogokolwiek niż w Boga,
  jest grzechem bałwochwalstwa.

Jana 3,16	 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego
         dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Jana 3,36	 Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna,
         nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

Jana 5,23 aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca,
     który go posłał.
5,24	 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu,
     który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem,
     lecz przeszedł ze śmierci do żywota.

Jana 6,47	 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie,
         ma żywot wieczny.

Jana 14,6	 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot,
         nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Jana 20,31	 te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem,
         Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.

Rzymian 6,23	 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej
         jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

1Jana 5,11	 A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg,
         a żywot ten jest w Synu jego. 

1Jana 5,12	 Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. 

1Jana 5,13	 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego,
         abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.

 - jest to bardzo ważne bo Ojciec nie powiedział, że wiara w Ojca może
  nas uratować od piekła, ale wiara w Jezusa, bo kto wierzy w Jezusa,
  to wierzy też i w Ojca.
  Bóg Ojciec uczynił Jezusa ważniejszym od Siebie, jeśli chodzi o zbawienie
  człowieka. 
  Wiara w Boga Ojca nic ci nie pomoże, jeśli nie wierzysz w Jezusa - Boga.


10. Dlaczego więc Jezus nie nazwał siebie wprost Bogiem?

Bo będąc na ziemi był człowiekiem i musiał wykonać misję wyłącznie jako człowiek.
Musiał maksymalnie się upodobnić do nas, ludzi.
Chciał, aby ludzie uwierzyli, że jest Bogiem patrząc na Jego charakter i uczynki.
Uczył nas w ten sposób, jaka ma być nasza wiara i jako stosunek do Ojca w niebie.
Uczył nas jako człowiek, a nie jako Bóg.
Dlatego uczył nas modlitwy do Ojca i mówił, że Ojciec większy jest od Niego.
I dzięki temu, wykonał misję - teraz każdy kto uwierzy w Jezusa, żyje wiecznie.
( rozwinięcie tego pytania - kliknij temat )

Zachęcam oczywiście do przeczytania fragmentów w kontekście całych rozdziałów.

Zakończę bardzo znamiennym fragmentem:

1Jana 2,23	 Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca.
         Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.

Jeśli nie wierzysz w Jezusa jako Boga, to nie wierzysz też w Boga Ojca.
9. Dlaczego nie rozumiem wszystkiego z Biblii?
Biblia to Słowo Boże, które zawiera treści, zrozumiałe dla każdego człowieka.
Nieważne, czy jesteś osobą bardziej czy mniej wykształconą - zrozumiesz tyle
ile w danej chwili możesz. Nie jest prawdą, że do interpretacji Biblii
potrzebujesz teologów, bo Bóg dał każdemu rozum. Bóg jednak ustanowił pewne
ograniczenia, dla naszego dobra i dlatego odsłania swoje mądrość w zależności
od tego, ile możemy zrozumieć w danej chwili i na ile jest przygotowane nasze serce.
Ważne jest twoje nastawienie do Biblii. Jeżeli traktujesz je jako słowa Boga,
to Stwórca będzie ci inaczej udzielał mądrości niż temu, kto czyta mechanicznie
lub żeby wykorzystać do złych celów.
Chrześcijanin jest traktowany jak niemowlę, które najpierw dostaje mleko i pokarmy
łatwo przyswajalne a im bardziej dorasta, tym więcej może jeść różnych rzeczy.
Podobnie jest że zrozumieniem Pisma. Gdyby Bóg objawił nam wszystko od razu to
byśmy tego albo nie zrozumieli, albo nie wytrzymali psychicznie.
Tak więc nie przejmuj się, gdy od razu wszystkiego nie rozumiesz. Podstawowe zasady
zrozumiesz łatwo ( np. "nie kradnij" ) a im więcej będziesz czytać Biblię
i iść z Bogiem, tym więcej Bóg ci odsłoni. Jak czegoś nie wiesz to w modlitwie
pytaj Boga, a we właściwym czasie ci odpowie. Sam tego doświadczam.
Możesz oczywiście pytać innych chrześcijan bo Bóg przez nich może ci udzielić
mądrości ale to nie zwalnia cię od sprawdzania, czy faktycznie to jest mądrość
od Boga ( a różnie bywa ). Nic nie zastąpi samodzielnego rozważania Słowa.
Te zasady są opisane w Biblii i pozwolę sobie część z nich przytoczyć.

a/ normalne zasady wzrostu chrześcijanina ( mądrość dawkowana stopniowo )
  Podstawowe prawdy z Biblii ( mleko ) są dla niemowląt w wierze, którzy jeszcze
  nie są w stanie zrozumieć innych nauk. Im będą bardziej będziemy wierni
  w naśladowaniu Jezusa, czyli słuchać i wykonywać Jego słowa ( dorośleć ),
  tym więcej będziemy rozumieć:

Hebr. 5,13  Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki
       o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem;
5,14	   pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie
       mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego.


b/ brak wzrostu duchowego spowodowany grzechem ( Bóg nie daje więcej mądrości,
  bo ludzie by jej nie przyjęli ):

1Kor.3,1   I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych,
       lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie.
3,2	   Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć
       nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie,
3,3	   jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość
       i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki
       nie postępujecie?

c/ to Bóg tłumaczy nam swoje Słowa ( daje mądrość )
  Zauważmy, że Jezus wszystkim ludziom zwiastował Słowo tak, żeby je mogli
  zrozumieć,a jednak nie wszyscy rozumieli. Jednak jak ktoś jest uczniem Jezusa
  to może poprosić Boga o wyjaśnienie i Bóg wyjaśnia.

Mar.4,33  I w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosownie do tego,
      jak mogli słuchać.
4,34	  A bez podobieństwa nie mówił do nich. Na osobności zaś wykładał uczniom
      swoim wszystko.


d/ Duch Święty daje nam mądrość w rozumieniu Biblii:

J.16,12	 Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie;
16,13	 lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę,
     bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie,
     i to, co ma przyjść, wam oznajmi.


e/ zrozumienie Biblii zależy od stanu duchowego człowieka (jest niebezpieczeństwo
  złej interpretacji)
  Jeżeli czegoś nie rozumiesz to nie staraj się na siłę interpretować lub
  nie dopasowuj do swoich myśli. Im dłużej będziesz trwać w wierze, tym mniejsze
  ryzyko przekręcenia Słowa:

2Ptr.3,15  A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany
      brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was;
3,16	  tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada;
      są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma,
      ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej
      własnej zgubie.

f/ Bóg prostuje nasze rozumienie Słowa, jeżeli się mylimy, tylko do tego
  potrzeba pokory:

Flp. 3,15  Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś
       inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi;


Powtórzę jeszcze raz - nic nie zastąpi samodzielnego czytania i rozważania Biblii
- sami zobaczycie ile to radości, jak Bóg da nam mądrość.

10. Czy Bóg podał w Biblii, jaki jest wiek Ziemi?
Tak. Można wyliczyć wiek ziemi na podstawie rodowodów podanych w Biblii. Należy
nadmienić, że nikt nigdy nie podważył autentyczności tych rodowodów. Z nich
możemy wyliczyć, że wiek Ziemi nie przekracza 10 tysięcy lat.
Rodowód podany w Ewangelii wg Łukasza informuje, że od Jezusa do pierwszego
człowieka, Adama, jest 75 imion ojców, czyli 75 pokoleń.
Trudno jest dokładnie wyliczyć, ile trwało każde z tych pokoleń, bo Biblia
podaje informacje tylko o części z nich. Można jednak dla naszych potrzeb
uśrednić, że nawet jeśli każde pokolenie trwało 100 lat, to mamy wynik:
75 x 100 = 7500 lat. Dodajmy do tego ilość lat od czasu Jezusa do współczesności,
co daje wynik - 7500 + 2000 = 9500 lat.
Jak więc zaznaczyłem na początku wiek Ziemi nie przekracza 10 tysięcy lat.
Zdaję sobie sprawę, ze jest to wyliczenie i tak zawyżone, ale przynajmniej oparte
na prawdziwych danych podanych przez Boga, a nie na fałszywych, absurdalnych
informacjach podawanych przez ewolucjonistów.
Dokładniejsze dane podają Żydowscy znawcy rodowodów, którzy wyliczyli, że obecnie
(2015) mamy rok 5775, licząc od stworzenia przez Boga pierwszego człowieka, a tym samym
od stworzenia Ziemi.

Łuk.3,23   A Jezus rozpoczynając działalność, miał lat około trzydziestu,
       a był jak mniemano, synem Józefa, syna Helego,
3,24	 syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,
3,25	 syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Naggaja,
3,26	 syna Mahata, syna Mattatiasza, syna Semeja, syna Josecha, syna Jody,
3,27	 syna Joanana, syna Rezy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,
3,28	 syna Melchiego, syna Addy, syna Kosama, syna Elmadama, syna Hera,
3,29	 syna Jozuego, syna Eliezera, syna Joryma, syna Mattata, syna Lewiego,
3,30	 syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima,
3,31	 syna Melei, syna Menny, syna Mattaty, syna Natana, syna Dawida,
3,32	 syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Sali, syna Naasona,
3,33	 syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa,
     syna Judy,
3,34	 syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,
3,35	 syna Seruga, syna Ragua, syna Faleka, syna Chebera, syna Szelacha,
3,36	 syna Kainama, syna Arpachszada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
3,37	 syna Metuszelacha, syna Henocha, syna Jareda, syna Malaleela,
     syna Kainama,
3,38	 syna Enosza, syna Seta, syna Adama, który był Boży.

liniadrzewa1

mail2
KONTAKT